Archive for Gemeente

Gratis afval inleveren bij de milieuparken

afbeelding gratis 2Heel veel soorten afval kun je gratis brengen bij de gemeentelijke milieuparken:

> Kunststof tuinmeubilair
> Overige harde kunststoffen voorzien
van het recycle-logo: alleen op het milieupark in Geleen. Let op, niet alles is toegestaan, overleg dus met milieupark- medewerker.
> Textiel: schone kleding (mag ook oud of kapot), textiel en zachte knuffels
> Glas: glazen potjes van cosmetica, voedingsmiddelen
> Vlakglas: vensterglas, spiegels, glasplaten
> PMD: plastic, metalen (blikjes) en drankkartons
> Oud-papier & karton (schoon en droog)
> Klein chemisch afval (KCA): chemische
vloeistoffen (o.a. verf), TL- en spaarlampen
> Wit- en bruingoed: vrijwel alle apparaten met een stekker, batterij of accu
> Bakoliën en vetten: frituurolie en -vetten
> Autobanden zonder velg; 4 stuks per persoon
> Metalen: oud ijzer
> Batterijen: alle soorten en accu’s
> Grof tuinafval: boomstammen, takken
en snoeiafval uit de tuin
> Fijn tuinafval: gras, blad, struiken,
fijne takjes

Voor de overige soorten afval vind je de tarieven op:

https://www.sittard-geleen.nl/…/Ta…/Tarieven_afval_en_milieu

Laten we samen zorgen dat onze wijken en omliggende natuurgebieden schoon blijven.

Wijziging voorschriften omgevingsvergunning spoorwegemplacement Born

ProRail heeft Sittard-Geleen laten weten dat ze een aanvraag willen indienen om de voorschriften te wijzigen van de omgevingsvergunning voor het spoorwegemplacement Born.

ProRail heeft deze vergunning sinds 2013. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden over (brand)veiligheid. Zo moest ProRail onder andere een tekening indienen met daarop de (brand)veiligheidsvoorzieningen.

Alternatieven
De op de tekening aangegeven voorzieningen brengen hoge kosten met zich mee voor ProRail. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan Sittard-Geleen gevraagd om ProRail extra tijd te geven om te onderzoeken of er alternatieve voorzieningen en maatregelen mogelijk zijn om de (brand)veiligheid op het emplacement te waarborgen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Volgens ProRail is er een goedkoper alternatief mogelijk met een gelijksoortig (brand)veiligheidsniveau. Dit alternatief wijkt echter af van de voorzieningen die zijn aangegeven op de tekening bij de oorspronkelijke vergunningaanvraag. ProRail voldoet hierdoor niet meer strikt aan de in de vergunningvoorschriften gestelde eisen. Vandaar dat ProRail nu een aanvraag wil indienen om de vergunningvoorschriften te wijzigen.

Procedure en kennisgeving
Nadat de aanvraag van ProRail is ontvangen, volgt een ontwerpbesluit op de aanvraag. Een kennisgeving van dat ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Aanvullend plaatsen wij een stukje tekst op www.sittard-geleen.nl. Omwonenden hebben vervolgens de gelegenheid mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen. Daarna volgt een definitief besluit op de aanvraag.

 

 

 

 

WhatsAppen met de Gemeente

Heb je vragen over de gemeentelijke dienstverlening?
Vanaf nu kun je de gemeente ook bereiken via WhatsApp: 06-55463535.

Sittard-Geleen is de eerste Limburgse gemeente die deze vorm van dienstverlening aanbiedt. Op werkdagen krijg je binnen 24 uur antwoord van het Klanten Contact Centrum (KCC). Het KCC blijft overigens ook telefonisch bereikbaar via het speciale telefoonnummer 14 046.

Over een half jaar wordt de gemeente-app geëvalueerd.

Buurtpreventieteam voor onze wijk?

 

Gemeente Sittard-Geleen is dit jaar gestart met het project Buurtpreventie.
Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof ziet zo’n team ook graag in onze wijk, maar daarvoor zijn mensen nodig die zich voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk willen inzetten. Om te starten zijn er minimaal tien buurtbewoners (man/vrouw jonger/ouder) nodig.

Op 15 september organiseren wij vanaf 20.00 uur een vrijblijvende informatiebijeenkomst in Woonzorgcentrum Orbis Aldenhof. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat zo’n buurtpreventieteam inhoudt, hoe de ervaringen zijn van de inmiddels gestarte teams in Sittard-Geleen en wat er van deelnemers wel en niet verwacht wordt. Dus ook als je nog niet weet of dit iets voor jou is, kom dan gerust naar deze informatieavond en neem je huisgenoten en buren mee. Na afloop kun je besluiten of je zelf mee wilt doen in het belang van de leefbaarheid en veiligheid van je eigen woonomgeving.

Je kunt jezelf hieronder aanmelden en ook direct je huisgenoten en/of buren.

Naam persoon 1 E-mail persoon 1
Naam persoon 2 E-mail persoon 2
Naam persoon 3 E-mail persoon 3
Naam persoon 4 E-mail persoon 4
Naam persoon 5 E-mail persoon 5
Naam persoon 6 E-mail persoon 6

Eventuele opmerkingen

Voor meer informatie over het project: www.buurtpreventiesittard-geleen.nl.
Voor aanmelding voor het buurtpreventieteam: buurtpreventie@sittard-geleen.nl.

 

Ik woon graag in mijn buurt; jij ook?
Hoi, ik ben Suzanne Verheijen en ik wil even vertellen dat ik dit een prettige buurt vind om in te wonen. Daarom draag ik graag mijn steentje bij om dit zo te houden en ben ik sinds de zomer van 2013 lid van het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Ik zie het buurtplatform als een schakel tussen de gemeente en de mensen in de buurt. Zo hebben we regelmatig overleg met mensen van de gemeente en andere organisaties. Een burger alleen staat tegenover dit soort grotere organisaties vaak een beetje machteloos. Door in gesprek te gaan en onderling samen te werken, staan we sterker. We maken zo goed mogelijk gebruik van elkaars krachten. Nu de overheid zich op steeds meer gebieden, terugtrekt is dat des te belangrijker. Toch weiger ik te accepteren dat dit ten koste van de buurt en de veiligheid in de buurt gaat. Limburg heeft een geschiedenis van voor elkaar zorgden en voor elkaar opkomen. Nu zie ik een kans om naast mijn werk binnen het buurtplatform daar nog een klein steentje aan bij te dragen. Het mooiste hiervan is, dat dat steentje niets kost. Alleen wat van mijn tijd.

Ik heb me aangemeld voor het Buurtpreventieteam. Het zou fijn zijn als meer mensen dat ook doen. We hebben minimaal 10 mensen nodig om een Buurtpreventieteam op te starten, maar hoe groter de groep hoe minder van alle mensen in het team gevraagd wordt. Als je regelmatig een uurtje kunt lopen of fietsen door de buurt, is jouw hulp van harte welkom. Maar waarschijnlijk kun je ook achter de schermen je steentje bij dragen. Ik woon graag in mijn buurt en dat wil ik graag zo houden; jij ook?

 

Wat mogen onze honden wel?

Uit de reacties op onze Facebook-pagina blijkt dat niet iedereen weet wat er nu wel en niet mag als het gaat om honden. Waar mogen ze los lopen? Waar geldt de opruimplicht? Hoe zit het met hondenspeelweides? Wat kun je doen tegen kattenoverlast?

Op de website van de gemeente is precies te lezen wat het honden- en kattenbeleid inhoudt. Klik hier voor de link. 

Hondkijktincamera