Archive for Wijk

Ondergrondse hoogspanningsleiding Born-Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide moet een nieuwe, ondergrondse verbinding komen. Waar dit verbindingstraject precies gaat lopen is nog niet bepaald.

Tijdens een eerste werksessie met bewoners en betrokkenen op 17 april is aangegeven dat er op dit moment 3 mogelijke tracé-alternatieven zijn waarvan er één mogelijk tussen de A2 en onze wijk zal zijn. Naar verwachting wordt op 25 juni op de informatieavond het voorkeurstracé bekendgemaakt.

Het werkgebied hiervoor zal over een breedte van 40m breed kaalgekapt moeten worden. Zodra er meer bekend is, zullen wij hierover berichten.

Meer info: www.tennet.eu/graetheide of servicecenter@tennet.eu, tel: 0800-8366388 (gratis).

 

 

Ontmoetingsdag 50-plussers

Ben je 50+ en heb je behoefte aan meer sociaal contact en/of informatie over gezonde voeding en bewegen?
 
Kom dan op 4 juni 2019 naar de Ontmoetingsdag in het Gemeenschapshuis van Born van 12.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis.
 
Meer info: www.ecsplore.nl/ontmoetingsdagen of 046-4757261 of e-mail: mgommers@ecsplore.nl.

Aanmelden Buitenspeeldag en Garageverkoop

Eind april zijn de uitnodigingen voor onze jaarlijkse Garageverkoop en Buitenspeeldag weer huis-aan-huis bezorgd in de wijken Hondsbroek en Aldenhof.

Wil je meedoen? Meld je dan snel aan:

Aanmelding garageverkoop

Aanmelden buitenspeeldag

 

Verbetering voetbalveldje Tiberius

Na het plaatsen van het grote ondergrondse overloopbassin onder het voetbalveldje langs Tiberius is de toplaag niet op een goede manier afgewerkt. Daardoor zitten er veel stenen tussen het gras en is de kwaliteit van het speelveld sterk verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

De gemeente start begin april werkzaamheden om de kwaliteit van dit speelveld te verbeteren.

Aanpak wateroverlast Hondsbroek

In het verleden ondervonden een aantal bewoners van de straat Hondsbroek bij extreem hevige regenbuien nogal eens ernstige wateroverlast.

Om deze overlast voor de toekomst te verminderen gaat de gemeente bij het betreffende deel van de straat een ondergronds overloop-bassin aanleggen. Alle betrokken aanwonenden zijn hierover geïnformeerd en bij de plannen betrokken.

De werkzaamheden gaan begin april van start.