Kerstmarkt op Aldenhof

Schermafbeelding 2017-12-04 om 13.34.18

Voorkom inbraak in je woning

 

Tijdens de wintermaanden worden er meer woninginbraken gepleegd  dan in de zomermaanden. Een van de oorzaken is dat verlichting vaak duidelijk maakt wanneer bewoners wel of niet aanwezig zijn in hun woning.
burglar-308858_1280
TIPS OM EEN INBRAAK TE VOORKOMEN:

 • Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai de deuren op slot, ook als je maar even weggaat.
 • Verstop de sleutels niet buiten. Onder de mat of in de bloempot is geen geheime plek.
 • Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg”.
 • Laat ‘s avonds lichten branden als je weg bent. Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.
 • Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan de binnenkant in het slot zitten.
 • Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

 

Aanpassingen in en rond je huis:

 • Zorg dat deuren en ramen niet verborgen zijn achter hoge schuttingen, bomen of struiken. Dit bemoeilijkt sociale controle.
 • Gebruik goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en lichtkoepels.
 • Zorg dat je gemakkelijk ziet wie er voor de deur staat, door glas naast de deur of een deurspion.
 • Een schuifpui is extra inbraakgevoelig, breng hier een speciaal slot aan.
 • Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, zoals balkondeuren, ramen en dakramen.
 • Markeer of graveer je waardevolle eigendommen en registreer of noteer serienummers van goederen.
 • Hang geen adreslabel aan je sleutelbos.
 • Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten bij afwezigheid.
 • Neem deel aan een (digitale) buurtpreventiegroep of het buurtpreventieteam.
 • Kijk op www.politiekeurmerk.nl voor meer preventietips.

 

Werk jij samen met ons aan een veiliger Sittard-Geleen?

In het belang van alle buurtbewoners is het goed om altijd op te letten in je buurt. Als bewoner herken je verdacht gedrag in je eigen straat of wijk het beste. Je weet wie er wel of niet in de buurt thuishoort. Vertrouw je iets niet, dan kun je bij spoedgevallen altijd 112 bellen en bij minder spoed: 0900-8844. De gemeente en de politie werken hard samen om woninginbraken tegen te gaan.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan  kun je contact opnemen met team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen via telefoon 14 046 of OOV@sittard-geleen.nl. Je kunt ook contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Dit bericht is afkomstig van de Taskforce woninginbraken, een  samenwerkingsverband van gemeente, politie en woningcorporaties. Doel van deze Taskforce is het voorkomen van woninginbraken en het vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners van Sittard-Geleen.

Laatste kans op inspraak over de A2-verbreding

Foto-brug-t-Rooth - A2
 
Het plan voor de verbreding is klaar! Rijkswaterstaat houdt twee informatieavonden om de plannen toe te lichten. Op 26 september in de Roosterhoeve in Roosteren en op 27 september in het MFC in Urmond. Op beide locaties zijn de inloopavonden van 18:00-20:30 uur.
 
In deze fase is het nog mogelijk om je bezwaren kenbaar te maken. Daarna liggen de plannen echt vast en wordt er richting uitvoering gewerkt. Dus laat je informeren over de plannen!
 
Je krijgt op deze avonden o.a. informatie over:
- welke de bruggen en tunnels behouden blijven of vervallen,
- waar wel of geen geluidsschermen geplaatst gaan worden,
- op welke plekken de weg dichterbij of verder van de woningen af komt te liggen.
 
Op deze avonden is het ook mogelijk om je bezwaren (zienswijzen) ter plekke kenbaar te maken. Bezwaar maken kan ook schriftelijk tot uiterlijk 19 oktober.
 
Voor meer informatie: www.platformparticipatie.nl

Publicatie A2-besluit ter inzage

Foto-brug-t-Rooth - A2Tot en met 19 oktober 2017 liggen het ontwerptracébesluit voor de A2-verbreding tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

• Gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 in Echt 
• Stadswinkel van de gemeente Sittard-Geleen, Markt 1 in Geleen
• Gemeentehuis van de gemeente Stein, Stadshouderslaan 200, Stein
• Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, Maastricht
• Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond
• Rijkswaterstaat, Avenue Ceramique 125, Maastricht
• Rijkswaterstaat, Zuidwal 58, Den Bosch

Het ontwerptracébesluit en bijbehorende documenten kun je downloaden van www.platformparciticipatie.nl/hetvonderen.

De geluidsrapporten staan wegens de omvang van het bestand niet op de website. Deze rapporten kun je nog tot uiterlijk 13 september terug vinden in de download link: https://wetransfer.com/…/e71860d257e79a31741b7e96cac…/57f732

 

Minister tekent OTB/ MER voor structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

 

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structureleFoto-brug-t-Rooth - A2 verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2×3 rijstroken plus vluchtstrook.

De A2 in de regio Zuid/ Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau.

Doorstroming

Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan. Met een volwaardige derde rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 en nemen circa drie jaar in beslag.

Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof neemt al vanaf het begin actief deel aan het buurtplatformenoverleg met Rijkswaterstaat en de andere betrokken partijen om de belangen van de bewoners van Hondsbroek en Aldenhof tijdens het hele proces van de A2-verbreding te behartigen.

Meer informatie?

Meer informatie over het project is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/a2vonderenkerensheide en www.platformparticipatie.nl/hetvonderen.