Laatste kans op inspraak over de A2-verbreding

Foto-brug-t-Rooth - A2
 
Het plan voor de verbreding is klaar! Rijkswaterstaat houdt twee informatieavonden om de plannen toe te lichten. Op 26 september in de Roosterhoeve in Roosteren en op 27 september in het MFC in Urmond. Op beide locaties zijn de inloopavonden van 18:00-20:30 uur.
 
In deze fase is het nog mogelijk om je bezwaren kenbaar te maken. Daarna liggen de plannen echt vast en wordt er richting uitvoering gewerkt. Dus laat je informeren over de plannen!
 
Je krijgt op deze avonden o.a. informatie over:
- welke de bruggen en tunnels behouden blijven of vervallen,
- waar wel of geen geluidsschermen geplaatst gaan worden,
- op welke plekken de weg dichterbij of verder van de woningen af komt te liggen.
 
Op deze avonden is het ook mogelijk om je bezwaren (zienswijzen) ter plekke kenbaar te maken. Bezwaar maken kan ook schriftelijk tot uiterlijk 19 oktober.
 
Voor meer informatie: www.platformparticipatie.nl

Publicatie A2-besluit ter inzage

Foto-brug-t-Rooth - A2Tot en met 19 oktober 2017 liggen het ontwerptracébesluit voor de A2-verbreding tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

• Gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 in Echt 
• Stadswinkel van de gemeente Sittard-Geleen, Markt 1 in Geleen
• Gemeentehuis van de gemeente Stein, Stadshouderslaan 200, Stein
• Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, Maastricht
• Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond
• Rijkswaterstaat, Avenue Ceramique 125, Maastricht
• Rijkswaterstaat, Zuidwal 58, Den Bosch

Het ontwerptracébesluit en bijbehorende documenten kun je downloaden van www.platformparciticipatie.nl/hetvonderen.

De geluidsrapporten staan wegens de omvang van het bestand niet op de website. Deze rapporten kun je nog tot uiterlijk 13 september terug vinden in de download link: https://wetransfer.com/…/e71860d257e79a31741b7e96cac…/57f732

 

Minister tekent OTB/ MER voor structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

 

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structureleFoto-brug-t-Rooth - A2 verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2×3 rijstroken plus vluchtstrook.

De A2 in de regio Zuid/ Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau.

Doorstroming

Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan. Met een volwaardige derde rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 en nemen circa drie jaar in beslag.

Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof neemt al vanaf het begin actief deel aan het buurtplatformenoverleg met Rijkswaterstaat en de andere betrokken partijen om de belangen van de bewoners van Hondsbroek en Aldenhof tijdens het hele proces van de A2-verbreding te behartigen.

Meer informatie?

Meer informatie over het project is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/a2vonderenkerensheide en www.platformparticipatie.nl/hetvonderen.

 

Samen aan de slag in het plantsoentje

Omwonenden van Hondsbroek nabij Lavashof steken in overleg met de gemeente zelf de handen uit de mouwen om het plantsoentje naast het speelveldje op te knappen.

Mooi voor de buurt en ook nog heel gezellig zo samen aan het werk met jong en oud. IMG_7086 IMG_7087 IMG_7084 IMG_7085

Cursus politie voor burgers

Door Roy Storcken
“Sinds 2016 ben ik actief lid van de buurtpreventie Hondsbroek-Aldenhof in Born. Via de buurtpreventie kreeg ik een uitnodiging van de Politie om deel te nemen aan de Cursus Politie voor Burgers die 10 weken zou duren. Natuurlijk hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb mij direct aangemeld. Na een screening ben ik samen met 15 andere cursisten op 14 maart gestart. Iedere dinsdagavond behandelden ze een onderwerp waar de politie mee te maken krijgt.
De cursus werd verzorgd door de agenten Roy Knez en Nicky Vos. Onderwerpen zoals de taak van wijkagenten, de technische recherche, de Verkeers Ongevallen Analyse en hoe te handelen bij overlast, kwamen aan bod. Ook de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek, Paul de Rooij en de Officier van Justitie Daniele Weymar zijn aan het woord geweest. Ook brachten wij een bezoek aan het trainingscentrum en de meldkamer.
Politiecursus voor burgers
Al met al een behoorlijk intensieve, maar vooral leerzame inkijk in het politieapparaat. Voor iedere burger die meer van de politie wil weten, maar ook voor een ieder die een ‘negatief’ beeld van de politie heeft, is dit een aanrader en eyeopener.
 
Deze cursus zal waarschijnlijk eind van dit jaar opnieuw gegeven worden, dus houdt de social media en de krant in de gaten!”