Ondergrondse hoogspanningsleiding Born-Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide moet een nieuwe, ondergrondse verbinding komen. Waar dit verbindingstraject precies gaat lopen is nog niet bepaald.

Tijdens een eerste werksessie met bewoners en betrokkenen op 17 april is aangegeven dat er op dit moment 3 mogelijke tracé-alternatieven zijn waarvan er één mogelijk tussen de A2 en onze wijk zal zijn. Naar verwachting wordt op 25 juni op de informatieavond het voorkeurstracé bekendgemaakt.

Het werkgebied hiervoor zal over een breedte van 40m breed kaalgekapt moeten worden. Zodra er meer bekend is, zullen wij hierover berichten.

Meer info: www.tennet.eu/graetheide of servicecenter@tennet.eu, tel: 0800-8366388 (gratis).

 

 

Themabijeenkomst Windpark Holtum-Noord

Veel omwonenden van het beoogde Windmolenpark Holtum hebben behoefte aan meer inhoudelijke informatie over geluid, slagschaduw, veiligheid en de effecten voor mens en natuur, het vervolgproces en het profijt voor de omgeving.

Daarom organiseert de gemeente op donderdag 23 mei een avondvullende themabijeenkomst in ROC Leeuwenborgh, Arendstraat 12 te Sittard. Diverse experts van ENGIE en Royal HaskoningDHV zijn dan aanwezig om de verschillende thema’s inhoudelijk toe te lichten. Ook is er een informatiemarkt waar onder meer de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg aanwezig zijn om informatie te geven en tips en suggesties vanuit bewoners te horen.

Programma

De avond bestaat uit een aantal themasessies over de volgende onderwerpen:
– Proces en toelichting onderzoeksrapporten
– Geluid
– Slagschaduw/zicht
– Veiligheid/natuur
Tijdens de inloop, tussen en na afloop van de themasessies zijn er korte koffiepauzes en kun je de informatiemarkt bezoeken. Hier vind je informatie over participatie/profijt voor de omgeving, gezondheid en planschade. Ook is er een stand waar je de windmolens 3D In het landschap kunt zien vanaf een zelfgekozen locatie.

Rapport Ruimtelijke Onderbouwing

Voorafgaand aan de themabijeenkomst worden de uitkomsten van de rapporten die ENGIE in het gebied heeft verricht (ter voorbereiding op de vergunningaanvraag) online beschikbaar gesteld. Je vindt deze informatie op www.windparkholtumnoord.nl (Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord). Je vindt hier ook de verslagen van de dorpsgesprekken en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Vooraf Online aanmelden

Er is tijdens de themabijeenkomst ruimte voor 240 deelnemers. Je kunt je vanaf dinsdag 7 mei voor deze avond aanmelden vla www.windparkholtumnoord.nl.

Het programma start op twee tijdstippen (beide programma’s zijn hetzelfde). Je kunt inschrijven voor een tijdstip naar keuze: aanvang om 18.00 uur (einde om 21.30 uur) of aanvang om 18.30 uur (einde om 22.00 uur). Als zich meer dan 240 mensen inschrijven wordt later een tweede informatiemoment georganiseerd.

Excursie

In juni organiseert de gemeente een ervaringsexcursie naar een vergelijkbaar windmolenpark in de omgeving. Meer Informatie hierover volgt nog.

Ontmoetingsdag 50-plussers

Ben je 50+ en heb je behoefte aan meer sociaal contact en/of informatie over gezonde voeding en bewegen?
 
Kom dan op 4 juni 2019 naar de Ontmoetingsdag in het Gemeenschapshuis van Born van 12.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis.
 
Meer info: www.ecsplore.nl/ontmoetingsdagen of 046-4757261 of e-mail: mgommers@ecsplore.nl.

Aanmelden Buitenspeeldag en Garageverkoop

Eind april zijn de uitnodigingen voor onze jaarlijkse Garageverkoop en Buitenspeeldag weer huis-aan-huis bezorgd in de wijken Hondsbroek en Aldenhof.

Wil je meedoen? Meld je dan snel aan:

Aanmelding garageverkoop

Aanmelden buitenspeeldag

 

Verbetering voetbalveldje Tiberius

Na het plaatsen van het grote ondergrondse overloopbassin onder het voetbalveldje langs Tiberius is de toplaag niet op een goede manier afgewerkt. Daardoor zitten er veel stenen tussen het gras en is de kwaliteit van het speelveld sterk verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

De gemeente start begin april werkzaamheden om de kwaliteit van dit speelveld te verbeteren.