Actiegroep ‘behoud bruggen’ naar Provincie Limburg

Actiegroep Holtum en Actiecomité “Behoud de verbindingen” stappen gezamenlijk naar Provincie.

Op dinsdag 16 februari 2016 heeft Actiegroep Holtum en Actiecomité “Behoud de verbindingen”, een samenwerking tussen o.a. dorpsplatform Holtum en dorpsplatform Hondsbroek – Aldenhof (Born),  een petitie en uitgebreide enquête voor het behoud van dwarsverbindingen over de A2 aangeboden aan gedeputeerde van der Broeck.

De afgelopen weken is de actiegroep Holtum in Holtum langs de deuren gegaan om de stemming te peilen en de inwoners van Holtum te vragen om de petitie ‘behoud dwarsverbindingen Holtum’ te ondersteunen. In heel korte tijd zijn 561 handtekeningen opgehaald, meer dan er wooneenheden in Holtum zijn, en zijn daarbij ook duidelijk de grote emotionele betrokkenheid van veel inwoners bij dit thema geproefd. In Born is enige tijd geleden een enquête gehouden onder gebruikers van viaduct ’t Rooth, maar liefs 278 mensen hebben de enquête ingevuld en de resultaten gaven duidelijk aan dat viaduct  ’t RoothIMG_1831 behouden moet blijven.

Actiecomité “behoud de verbindingen” en Actiegroep Holtum hebben de krachten gebundeld en de  petitie en enquête gezamenlijk aangeboden aan de gedeputeerde van der Broeck om een duidelijk signaal af te geven namens de inwoners.

Foto v.l.n.r. Marc Moonen (voorzitter buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof), Huub Winten (Hoofd afdeling Verkenning en Planuitwerking Rijkswaterstaat), Marcel Claessens (initiatiefnemer petitie, inwoner Holtum), Rene Nohlmans (inwoner Holtum), Gedeputeerde van der Broeck (Provincie Limburg), Jan Schreuders (inwoner Holtum) en Wendy Vissers (inwoonster Holtum).

Comments are closed.