Aanpak wateroverlast Hondsbroek

In het verleden ondervonden een aantal bewoners van de straat Hondsbroek bij extreem hevige regenbuien nogal eens ernstige wateroverlast.

Om deze overlast voor de toekomst te verminderen gaat de gemeente bij het betreffende deel van de straat een ondergronds overloop-bassin aanleggen. Alle betrokken aanwonenden zijn hierover geïnformeerd en bij de plannen betrokken.

De werkzaamheden gaan begin april van start.

 

Comments are closed.