Let op de brandkranen en putdeksels als je gaat klussen

Wanneer er zand, stenen of andere (bouw)materialen in de straatputten terechtkomen, kan dit later tot grote wateroverlast of gevaarlijke situaties leiden. Bekijk dus van tevoren goed waar dit soort materialen bij jou worden neergezet of gestort.

Door zand of ander afval op de putten, kan de waterafvoer verstopt raken. Bij hevige regenbuien zal dan wateroverlast ontstaan in je straat.

Ook brandkranen moeten te allen tijde vrij blijven, zodat de brandweer over alle waterpunten kan beschikken.

Op bijgaande foto’s kun je zien om wat voor putten en deksels het gaat. Kijk eens waar deze zich in jouw straat bevinden en zorg er samen met je buren voor dat ze altijd vrij blijven.

Onveilige en ongewenste situaties kun je melden bij de gemeente via de BuitenBeter-app, de website www.sittard-geleen.nl of het speciale telefoonnummer: 14 046.

Comments are closed.