Waterdruk-verlaging door WML

In oktober 2021 werd door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) de waterdruk in onze wijken Hondsbroek en Aldenhof verlaagd met 50%. De druk ging van 7,5 naar 3,5 bar. Deze drukverlaging zou een direct energievoordeel in het verpompen van water opleveren en daarmee een reductie van de CO2-uitstoot door WML. Ook zou hierdoor het hoofdwaterleidingnet ontlast worden, zodat er minder breuken in hoofdwaterleidingen ontstaan. Deze drukverlaging zou voor de bewoners nauwelijks merkbaar zijn, zo stelde WML in de aankondigingsbrief aan de bewoners.

Bij onze navraag onder de wijkbewoners bleek dat deze drukverlaging toch in een deel van de huizen merkbaar is. Bij de een meer dan bij de ander. In sommige huizen zou de veel lagere druk zelfs tot grote problemen leiden bij bijvoorbeeld douchen en de tuin sproeien. Zeker wanneer er op meerdere plekken in huis tegelijk water gebruikt wordt.

Een bewonersklacht bij de Geschillencommissie Water leverde echter niets op. Zij verklaarden dat WML de druk op juiste gronden verlaagd had en dat dit dus permanent zo kon blijven.

Wat kun je eraan doen?

Na herhaaldelijke vragen vanuit o.a. het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof aan Gemeente Sittard-Geleen en WML kwam uiteindelijk onderstaand advies voor bewoners die ernstige last ondervinden van een te lage waterdruk in hun huis:

Waarschijnlijk is er in je huis ooit een reduceerventiel geplaatst dat moet voorkomen dat er te hoge drukverschillen in je waterleiding ontstaan. Dat reduceren is belangrijk want door hoge drukverschillen kan apparatuur defect raken.
In sommige gevallen zal dit reduceerventiel echter té goed werken en bij een lagere waterdruk vanuit WML dus te weinig water doorlaten.

Een loodgieter kan dit ventiel voor je vervangen. Dan zul je merken dat je weer ruim voldoende waterdruk in huis hebt. Helaas kan dit klusje wel een paar honderd euro kosten. Dus vraag vooraf om een prijsopgave. WML kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten en zal ook geen reduceerventielen vervangen in je huis.

Comments are closed.