Archive for Willy

Linda Neubert maakte de winnende Winterfoto

Foto: Linda Neubert

Foto: Linda Neubert

 

Uit alle mooie inzendingen koos de jury van de ‘Hondsbroek-Aldenhof Winterfoto-wedstrijd’ deze foto van Linda Neubert als winnaar. Linda wint hiermee een cadeaubon.

 

Voorzitter Mike Driessen overhandigde haar de bon op de Ohé-weg (tussen de Karensstraat en de Molenstraat) waar Linda ook de foto maakte.

Behalve dat de jury dit een mooie foto vindt, blijkt het ook een bijzonder plaatje voor de wijk. Want zodra de geluidsschermen bij de verbreding van de A2 geplaatst zijn, zullen de auto’s van hieruit niet langer door de bomen zichtbaar zijn.

Wil jij ook kans maken op een cadeaubon?
Stuur dan uiterlijk 31 mei 2020 jouw LENTE-foto uit Hondsbroek of Aldenhof naar: info@hondsbroek-aldenhof.nl.

Informatie over wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide

Rijkswaterstaat nodigt geïnteresseerden uit voor een informatieavond over de wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 14 januari 2020 tussen 18.00 uur en 20.30 uur in de Roosterhoeve in Roosteren (Hoekstraat 29). Je bent van harte welkom.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Winterfoto-wedstrijd

Maak jij in de komende weken de mooiste winterfoto in onze wijken Hondsbroek en Aldenhof? Dan win je een cadeaubon van Bol.com van 25 euro. Je mag zo vaak meedoen als je wilt. Je inzending voor de wedstrijd moet uiterlijk 31 januari 2020 binnen zijn om mee te dingen naar de prijs.

Stuur je foto(‘s) uiterlijk 31 januari 2020 per e-mail naar: info@hondsbroek-aldenhof.nl.

De winnende foto wordt via onze Facebookpagina Hondsbroek-Aldenhof bekendgemaakt op 10 februari 2020. De winnaar krijgt bericht per e-mail.

Met je inzending verklaar je tevens dat je de foto(‘s) zelf gemaakt hebt en geef je het buurtplatform toestemming om je foto(’s) onbeperkt gratis te gebruiken in hun nieuwsbrieven en online media en voor promotie van de wijk.

Deze fotowedstrijd wordt uitgeschreven door Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof en gepubliceerd via onze digitale media.

Wil je altijd op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en activiteiten? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief en/of sociale media:

 

hondsbroek-aldenhof.nl

facebook.com/HondsbroekAldenhof

twitter.com/HA_Born

Ondergrondse hoogspanningsleiding Born-Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide moet een nieuwe, ondergrondse verbinding komen. Waar dit verbindingstraject precies gaat lopen is nog niet bepaald.

Tijdens een eerste werksessie met bewoners en betrokkenen op 17 april is aangegeven dat er op dit moment 3 mogelijke tracé-alternatieven zijn waarvan er één mogelijk tussen de A2 en onze wijk zal zijn. Naar verwachting wordt op 25 juni op de informatieavond het voorkeurstracé bekendgemaakt.

Het werkgebied hiervoor zal over een breedte van 40m breed kaalgekapt moeten worden. Zodra er meer bekend is, zullen wij hierover berichten.

Meer info: www.tennet.eu/graetheide of servicecenter@tennet.eu, tel: 0800-8366388 (gratis).

 

 

Themabijeenkomst Windpark Holtum-Noord

Veel omwonenden van het beoogde Windmolenpark Holtum hebben behoefte aan meer inhoudelijke informatie over geluid, slagschaduw, veiligheid en de effecten voor mens en natuur, het vervolgproces en het profijt voor de omgeving.

Daarom organiseert de gemeente op donderdag 23 mei een avondvullende themabijeenkomst in ROC Leeuwenborgh, Arendstraat 12 te Sittard. Diverse experts van ENGIE en Royal HaskoningDHV zijn dan aanwezig om de verschillende thema’s inhoudelijk toe te lichten. Ook is er een informatiemarkt waar onder meer de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg aanwezig zijn om informatie te geven en tips en suggesties vanuit bewoners te horen.

Programma

De avond bestaat uit een aantal themasessies over de volgende onderwerpen:
– Proces en toelichting onderzoeksrapporten
– Geluid
– Slagschaduw/zicht
– Veiligheid/natuur
Tijdens de inloop, tussen en na afloop van de themasessies zijn er korte koffiepauzes en kun je de informatiemarkt bezoeken. Hier vind je informatie over participatie/profijt voor de omgeving, gezondheid en planschade. Ook is er een stand waar je de windmolens 3D In het landschap kunt zien vanaf een zelfgekozen locatie.

Rapport Ruimtelijke Onderbouwing

Voorafgaand aan de themabijeenkomst worden de uitkomsten van de rapporten die ENGIE in het gebied heeft verricht (ter voorbereiding op de vergunningaanvraag) online beschikbaar gesteld. Je vindt deze informatie op www.windparkholtumnoord.nl (Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord). Je vindt hier ook de verslagen van de dorpsgesprekken en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Vooraf Online aanmelden

Er is tijdens de themabijeenkomst ruimte voor 240 deelnemers. Je kunt je vanaf dinsdag 7 mei voor deze avond aanmelden vla www.windparkholtumnoord.nl.

Het programma start op twee tijdstippen (beide programma’s zijn hetzelfde). Je kunt inschrijven voor een tijdstip naar keuze: aanvang om 18.00 uur (einde om 21.30 uur) of aanvang om 18.30 uur (einde om 22.00 uur). Als zich meer dan 240 mensen inschrijven wordt later een tweede informatiemoment georganiseerd.

Excursie

In juni organiseert de gemeente een ervaringsexcursie naar een vergelijkbaar windmolenpark in de omgeving. Meer Informatie hierover volgt nog.