Archive for Hoogspanningsleiding

Update hoogspanningsproject Tennet

Op 16 april heeft Tennet in een deel van onze wijk Hondsbroek-Aldenhof een brief bezorgd over de stand van zaken met betrekking tot het hoogspanningsproject ‘versterken 150 kV-net Born-Graetheide’.

De brief is tevens te vinden op de website www.tennet.eu/graetheide.

Download hier de brief.

Ondergrondse hoogspanningsleiding Born-Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide moet een nieuwe, ondergrondse verbinding komen. Waar dit verbindingstraject precies gaat lopen is nog niet bepaald.

Tijdens een eerste werksessie met bewoners en betrokkenen op 17 april is aangegeven dat er op dit moment 3 mogelijke tracé-alternatieven zijn waarvan er één mogelijk tussen de A2 en onze wijk zal zijn. Naar verwachting wordt op 25 juni op de informatieavond het voorkeurstracé bekendgemaakt.

Het werkgebied hiervoor zal over een breedte van 40m breed kaalgekapt moeten worden. Zodra er meer bekend is, zullen wij hierover berichten.

Meer info: www.tennet.eu/graetheide of servicecenter@tennet.eu, tel: 0800-8366388 (gratis).