Archive for IVN Land van Swentibold

Settela-eik op de 5e plaats

De Brabantse Moeierboom werd Boom-van-het-jaar.

‘Onze’ historische eik heeft veel fans, zo blijkt uit de 1094 stemmen die uitgebracht zijn op onze boom aan de Campus op Aldenhof. Maar de winnaar was een prachtige boom in Etten-Leur. Deze gaat dus meedoen met de Europese verkiezingen.

De Settela-eik naast het Zorgcentrum op Aldenhof is van historische betekenis door het trieste verhaal van de jonge Settela die hier speelde voordat ze
gedeporteerd werd in de Tweede Wereldoorlog. De foto die destijds van haar
gemaakt is terwijl ze tussen de deuren van de trein naar buiten kijkt staat wereldwijdsymbool voor de Holocaust.
(Foto: Marc Kohn)
De winnende Boom-van-het-jaar uit Etten-Leur

Desondanks bedanken we de initiatiefnemers voor de aanmelding van de Settela-eik en dank aan alle stemmers die hun steentje hebben bijgedragen.

We raden iedereen aan om eens af en toe stil te staan bij ‘onze’ Settela-boom en het belangrijke verhaal dat bij deze boom verteld wordt.

Meer info over de verkiezing: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/k/n137/news/view/209417/176637/brabant-levert-voor-derde-jaar-op-rij-de-boom-van-het-jaar.html

Settela-eik in Born: nationale boom van het jaar 2020?

Settela-eik Born gedenkbord

In Born in de wijk Hondsbroek-Aldenhof in Born staat aan de Campus naast het Zorgcentrum  Aldenhof een monumentale eikenboom, algemeen bekend als de ‘Settela-eik’. Deze boom is de laatste van een rij bomen die langs de verdwenen veldweg van Buchten naar Born stond. Voor WO II was in deze omgeving een standplaats voor rondreizende Sinti families.  Op 23 december 1934 werd hier Settela Steinbach geboren en op kerstavond gedoopt in de kerk van Buchten. Settela toen 9 jaar oud, was het meisje met het witte hoofdoekje dat op 19 mei 1944, kijkend vanuit een goederenwagon, door de Nazi’s van Westerbork naar Auschwitz werd gedeporteerd en daar vermoord. Deze wereldwijd beroemde foto van haar staat symbool voor de deportaties in WO II.

Het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof, de Heemkunde Vereniging Bicht en het IVN Born-Land van Swentibold zetten zich al vele jaren actief in voor het behoud van deze boom met zijn trieste geschiedenis.  Bedreigd door de bouw van het Zorgcentrum en recente bouw van een  woning, hebben deze jarenlange inspanningen er toch toe geleid dat  de Gemeente Sittard-Geleen er een passende hek heeft geplaatst en een plantsoen heeft aangelegd.  In dit plantsoen zal met medewerking van de Gemeente Sittard-Geleen en de firma Reijnen een gedenkteken voor Settela worden geplaatst. Het Consortium Grensmaas leverde flinke Maaskeien om de boom en het perk te beschermen.  

Het zou geweldig zijn als we in het jaar dat we 75 jaar Bevrijding herdenken, met allen die zich hebben ingezet voor het behoud van deze boom, als blijvende herinnering aan deze gruwelijke episode, dit monument aan de Gemeenschap kunnen overdragen.

Foto Settela-eik Born door Marc Kohn
Settela-eik Born – fotograaf: Marc Kohn

Door de stichting SBNL Natuurfonds is deze boom genomineerd als de Limburgse  Boom van het Jaar 2020. We hopen zovéél stemmen te krijgen dat deze boom gekozen wordt tot de Nederlandse boom van het Jaar 2020. Door deze publiciteit hebben enkele mensen laten weten dat zij zich Settela nog kunnen herinneren. Zij wijzen ook een andere locatie aan waar de woonwagens gestaan zouden hebben. Wij willen hun kennis graag delen. Helaas is de monumentale eikenboom de enige boom in de verre omgeving die gespaard is tijdens de bouwperiode van het Hondsbroek en de Aldenhof. Om de herinnering aan Settela en haar lotgenoten levend te houden vinden alle participanten dat deze boom een symbool is op een passende plek.

Wij hopen dat de boom nog generaties lang mensen kan doen herinneren aan Settela.

Artikel afkomstig uit  Bron 6,  kwartaalblad IVN Born-Land van Swentibold

Daarom ook: stem UITERLIJK 14 oktober 2020 op de Settela-eik: www.boomvanhetjaar.nl

Natuurwerkdag voor jong en oud op 5 november. Doe je mee?

Tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 5 november kan iedereen lekker in de natuur aan de slag.

blvs_natuurwerkdag001 (1)Er worden hoogstamfruitbomen gesnoeid in de fruitboomgaard van Salden te Obbicht en de jeugd mag lage knotwilgen snoeien aan de Kingbeek bij Obbicht. Dit gebeurt onder leiding van de Werkgroep Knotbomen van het IVN-Land van Swentibold/Born.

Kinderen zijn welkom, onder de 12 jaar wel graag onder begeleiding van ouders of andere volwassen personen.

Het IVN zorgt voor begeleiding en gereedschap, koffie, thee, cake, brood en 2 soorten soep.

Extra gezellig voor jong en oud!

Ontvangst vanaf 09.45 uur met koffie, thee en cake; in de middagpauze is er brood en soep.

Opgave en informatie bij Cas van Heugten: 046 – 452 88 99 of 06 – 51 35 62 31, e-mail: info@mrvanheugten.nl

Meer info:
https://www.natuurwerkdag.nl/…/fruitboomgaard-salden-te-obb…

Lezing: Vissen die gewoon linksaf zwemmen

Op donderdag 13 november is er een lezing over ‘gewenste of betere natuur’ door Sjaak Dehing van het B.A.T. (www.batsittard.nl). Dehing houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van vistrappen en visigratie in beken.

Op veel plaatsen krijgen beken opnieuw een natuurlijke bedding en krijgt de natuur hernieuwde kansen. Voordat er een schop of graafmachine de grond in gaat is er een lange periode van studie en overleg nodig om het gewenste resultaat voor natuur en een beter waterbeheer te bereiken. Maar wat is nu “gewenste of betere natuur” en hoe om te gaan met b.v. cultuurlandschappen en watermolens. Watermolenbiotoop als kruispunten van cultuurhistorische en ecologische belangen of als onbekende en eeuwenoude variatie in het beekdal.

Sjaak Dehing zal vertellen over de ontwikkelingen van de laatste 5 jaren en hoe steeds nieuwe inzichten tot steeds aangepaste uitgangspunten leiden. Niet vanuit een “ideale wenssituatie” maar vanuit het open en effectief gebruik van de omgeving en haar cultuurelementen. Nieuwsgierig ‘welke beren op de weg’ of liever ‘vissen in het water’ hij allemaal tegen komt.? Kom dan op donderdag 13 november om 20.00 uur naar het IVN gebouw ‘De Gaard’ bij het Kasteelpark in Born voor een interessant verhaal.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Informatie via Henny de Mooij: 046-4855073 Of kijk op de IVN website www.ivn.nl/swentiboldborn

IMG_3730