Archive for Natuur

Settela-eik in Born: nationale boom van het jaar 2020?

Settela-eik Born gedenkbord

In Born in de wijk Hondsbroek-Aldenhof in Born staat aan de Campus naast het Zorgcentrum  Aldenhof een monumentale eikenboom, algemeen bekend als de ‘Settela-eik’. Deze boom is de laatste van een rij bomen die langs de verdwenen veldweg van Buchten naar Born stond. Voor WO II was in deze omgeving een standplaats voor rondreizende Sinti families.  Op 23 december 1934 werd hier Settela Steinbach geboren en op kerstavond gedoopt in de kerk van Buchten. Settela toen 9 jaar oud, was het meisje met het witte hoofdoekje dat op 19 mei 1944, kijkend vanuit een goederenwagon, door de Nazi’s van Westerbork naar Auschwitz werd gedeporteerd en daar vermoord. Deze wereldwijd beroemde foto van haar staat symbool voor de deportaties in WO II.

Het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof, de Heemkunde Vereniging Bicht en het IVN Born-Land van Swentibold zetten zich al vele jaren actief in voor het behoud van deze boom met zijn trieste geschiedenis.  Bedreigd door de bouw van het Zorgcentrum en recente bouw van een  woning, hebben deze jarenlange inspanningen er toch toe geleid dat  de Gemeente Sittard-Geleen er een passende hek heeft geplaatst en een plantsoen heeft aangelegd.  In dit plantsoen zal met medewerking van de Gemeente Sittard-Geleen en de firma Reijnen een gedenkteken voor Settela worden geplaatst. Het Consortium Grensmaas leverde flinke Maaskeien om de boom en het perk te beschermen.  

Het zou geweldig zijn als we in het jaar dat we 75 jaar Bevrijding herdenken, met allen die zich hebben ingezet voor het behoud van deze boom, als blijvende herinnering aan deze gruwelijke episode, dit monument aan de Gemeenschap kunnen overdragen.

Foto Settela-eik Born door Marc Kohn
Settela-eik Born – fotograaf: Marc Kohn

Door de stichting SBNL Natuurfonds is deze boom genomineerd als de Limburgse  Boom van het Jaar 2020. We hopen zovéél stemmen te krijgen dat deze boom gekozen wordt tot de Nederlandse boom van het Jaar 2020. Door deze publiciteit hebben enkele mensen laten weten dat zij zich Settela nog kunnen herinneren. Zij wijzen ook een andere locatie aan waar de woonwagens gestaan zouden hebben. Wij willen hun kennis graag delen. Helaas is de monumentale eikenboom de enige boom in de verre omgeving die gespaard is tijdens de bouwperiode van het Hondsbroek en de Aldenhof. Om de herinnering aan Settela en haar lotgenoten levend te houden vinden alle participanten dat deze boom een symbool is op een passende plek.

Wij hopen dat de boom nog generaties lang mensen kan doen herinneren aan Settela.

Artikel afkomstig uit  Bron 6,  kwartaalblad IVN Born-Land van Swentibold

Daarom ook: stem UITERLIJK 14 oktober 2020 op de Settela-eik: www.boomvanhetjaar.nl

Natuurwerkdag voor jong en oud op 5 november. Doe je mee?

Tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 5 november kan iedereen lekker in de natuur aan de slag.

blvs_natuurwerkdag001 (1)Er worden hoogstamfruitbomen gesnoeid in de fruitboomgaard van Salden te Obbicht en de jeugd mag lage knotwilgen snoeien aan de Kingbeek bij Obbicht. Dit gebeurt onder leiding van de Werkgroep Knotbomen van het IVN-Land van Swentibold/Born.

Kinderen zijn welkom, onder de 12 jaar wel graag onder begeleiding van ouders of andere volwassen personen.

Het IVN zorgt voor begeleiding en gereedschap, koffie, thee, cake, brood en 2 soorten soep.

Extra gezellig voor jong en oud!

Ontvangst vanaf 09.45 uur met koffie, thee en cake; in de middagpauze is er brood en soep.

Opgave en informatie bij Cas van Heugten: 046 – 452 88 99 of 06 – 51 35 62 31, e-mail: info@mrvanheugten.nl

Meer info:
https://www.natuurwerkdag.nl/…/fruitboomgaard-salden-te-obb…

Is de tuinman op de goede weg?

Groen 1P1050857De tuinman van de gemeente heeft veel dromen, verlangens en ideeën voor de inrichting en het onderhoud van wegen, groen, parken en pleinen gehoord. Via Facebook, werkplaatsen en via ontmoetingen in de stad hebben bewoners massaal gereageerd op de vraag van de tuinman: “Wat vindt u belangrijk in uw tuin?!
 
Met alle ideeën, wensen en suggesties is de tuinman vervolgens aan de slag gegaan. Graag wil hij de resultaten met ons delen. En van jullie horen of hij op de goede weg zit Groen 2met zijn ideeën over bijvoorbeeld groen, straten, speeltuinen en fietspaden. Hij rekent op jullie komst.
 
Data en locaties:
14 juni Oos Hoes, Schoolstraat 2, Grevenbicht
15 juni Hubertushuis, Jan Willenstraat 1, Geleen
16 juni De Oase, Bachstraat 51, Sittard
21 juni Barbarazaelke; Javastraat 1, Geleen
22 juni Walramgebouw, Walramstraat 9-19A, Sittard
De bijeenkomsten zijn steeds van 19.30 tot 21.30 uur.
Uiteraard blijft de tuinman ook via Facebook bereikbaar.

Werkzaamheden in het Wisselwoud

Binnenkort gaat Natuurmonumenten o.a. achter de Bornerkapelstraat boswerkzaamheden uitvoeren.

De uitleg staat in het onderstaand persbericht:

Vanaf 28 september gaat Natuurmonumenten starten met dunning werkzaamheden in het Limbrichterbos. Aanvullend gaan we aan het werk in de bosrand achter de huizen van de Bornerkapelstraat. Naar aanleiding van een eerder uitgevoerde boomcontrole gaan we overhangende bomen verwijderen. Deze bomen zouden mogelijk tot gevaar kunnen leiden. Van de vrijkomende takken zal een ril gemaakt worden direct aan de achterzijde van de tuinen. De werkzaamheden zijn doordeweeks vanaf 8.00 uur.

Controle na de werkzaamheden
Tijdens het voorbereiden van de werkzaamheden heeft Natuurmonumenten geconstateerd dat er groenafval gedumpt is in het natuurgebied. Dit is niet wenselijk voor de natuur. Groenafval brengt ongewenste bloemen in de natuur, zo wordt de bodem voeding rijker en komen er meer brandnetels in het natuurgebied. Nadat de boswerkzaamheden zijn afgerond en de takkenril is gemaakt gaan de boswachters er op toezien dat er geen illegaal tuinafval wordt gestort door derden.

Uitleg van de boswachter
Op woensdag 23 september zijn de boswachters om 17.00 uur aanwezig voor aanvullende informatie en om eventuele vragen te beantwoorden. Ze staan bij de ingang van het “Wisselwoud” aan Langs de Houdstraat in Born.

Vragen
Heeft u nu al vragen over deze boswerkzaamheden die niet tot 23 september kunnen wachten, of u kunt niet op 23 september, neem dan per mail contact op met José Hermens E. j.hermens@natuurmonumenten.nl, T. 045-521 25 22, M. 06-25 25 63 74.

Mosselen in de vijver

Quaggamossel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen maanden zijn de vijverwerkzaamheden aan de Aquarius weer vervolgd. De vijveroverloop is verbeterd en de fontein is weer teruggeplaatst. Aan de oeverkant zijn stortkeien gelegd en op 22 mei zijn diverse soorten water- en oeverplanten in de vijver geplant. Op de stortkeien zijn vervolgens quaggamosselen (zie foto) uitgezet.

De waterplanten in combinatie met de mosselen moeten zorgen voor een betere waterkwaliteit. Quaggamosselen zijn zoetwatermosselen. Zij kunnen hard groeien, snel reproduceren bij lagere temperaturen en zijn sterk. Zij spelen een grote rol bij biologische waterzuivering door zwevende slibdeeltjes op te nemen en deze als samengeklonterd steviger materiaal weer uit te scheiden, waardoor het water schoner wordt en algenbloei wordt voorkomen. Er zijn in de vijver naar schatting drie- à vierduizend mosselen uitgezet als goede basis voor een functionerend biofilter. Er zal zich nu een nieuw ecologisch evenwicht moeten gaan instellen in de vijver. Dit proces zal echter wel nog de nodige tijd vergen. De komende tijd zal de gemeente samen met de ecoloog de vijver blijven volgen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om weer een gezonde, heldere en mooie vijver in onze wijk te hebben waar we allemaal van kunnen genieten.

Wij doen een dringend beroep op iedereen om de vissen en eenden in de vijver NIET TE VOEREN en zo de natuur zelf de kans te geven om de waterkwaliteit optimaal te laten worden.