Archive for Partners in Welzijn

Fijn buitenspelen…

bij het Kinderwerk van Partners in Welzijn.

Op woensdag 8 juli is jong en oud welkom bij het Jongerencentrum aan de Prins Bisdomstraat om lekker buiten te spelen. Er is een springkussen en er zijn spelletjes en een hapje en een drankje. Dus neem ook je vriendjes en vriendinnetjes mee.

flyer 8juli

Mantelzorger? Steunpunt Mantelzorg zoekt jouw ervaring.

Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid onbetaald zorgtaken verrichten ten behoeve van een zieke of gehandicapte partner, buur of  vriend.

Veel mantelzorgers geven deze zorg als vanzelfsprekend en er wordt verder niet veel over gesproken. Dit betekent echter niet dat het geven van deze vorm van zorg altijd vanzelf gaat. Het geven van mantelzorg kan een enorm beslag op iemands leven hebben.  Door tijdelijke inzet van vervangende zorg, de zogeheten respijtzorg, kan worden voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

De gemeente wil graag  in  gesprek  met mantelzorgers om te horen wat hun ervaringen zijn.  Hoe voelen mantelzorgers zich het best ondersteund en gewaardeerd, en wat is hun behoefte aan respijtzorg. Onder meer op basis van deze gesprekken bepaalt de gemeente hoe de mantelzorgondersteuning en -waardering er in 2016 uitziet.

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek  organiseert samen met de gemeente die gesprekken. Graag nodigen wij u uit om aan een van deze gesprekken deel te nemen. De gesprekken  worden georganiseerd op:

Maandag 18 mei om 17.30 uur in het Wijksteunpunt Gelderhof, Gelderhof 1, Sittard Woensdag 27 mei om 10.00 uur in ’t Plenkhoes, Bachstraat 2, Geleen
Donderdag 28 mei om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5, Born

Ben jij mantelzorger en wil je deelnemen aan een gesprek?  Meld je dan aan via www.steunpuntmantelzorg-wm.nl of bel naar 046-4575700 

 

Op zoek naar een maatje of vrijwilligerswerk?

Ouderdom, ziekte en/of beperkingen belemmeren vaak het sociaal netwerk, en hulp is niet altijd overal beschikbaar. Het wegvallen van het eigen sociale netwerk bij oudere mensen resulteren vaak in vereenzaming en men komt in een sociaal isolement. Vaak is het dan ook nog zo dat men het moeilijk vind om nieuwe sociale contacten aan te gaan. 

Bij Partners in Welzijn helpen ze u graag om nieuwe sociale contacten op te bouwen. Het Maatjesproject van Partners in Welzijn helpt u, om samen met een maatje het sociale netwerk voor u uit te breiden en te versterken zodat u weer sociaal en maatschappelijk actief kunt zijn. De vrijwilligers zijn er op getraind om u te helpen, bij het verkennen van uw omgeving en zullen u ondersteunen bij het zoeken en ondernemen van leuke activiteiten en het leggen van nieuwe sociale contacten. Met veel enthousiasme en motivatie helpen zij u om uw leven weer te verreiken met contacten waarbij u uw vreugde zowel als verdriet bij kwijt komt.

Het Maatjesproject is er voor zowel mannen als vrouwen vanaf 55 jaar, wonend in de Westelijke Mijnstreek, die ook graag weer contacten willen aangaan en die met deze contacten ook weer invulling willen geven aan hun leven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zoekt u een maatje of wilt u meer informatie?
Vindt u het leuk om vrijwilliger te zijn binnen dit project?

Neem dan contact op Partners in Welzijn en vraag naar Roel Heijink of Maria Mekes: Tel. (046) 457 57 00 Of stuur een mail naar: maatjes@piw.nl

PIW

Uitnodiging gebiedsgericht werken

startbijeenkomst born website)

Planning Kinderwerk t/m zomervakantie

Leuke activiteiten voor de kinderen, georganiseerd door Kinderwerk van Partners in Welzijn.

Bekijk hier de agenda voor mei, juni en augustus.

Partners in welzijn