Archive for Pierre Lumey

Sculptuur Human Cloud

Kunstwerk Human Cloud

Een bronzen kunstwerk van Pierre Lumey op Aquarius in Born

Het kunstwerk op Aquarius trekt de aandacht, door zijn opvallende vorm en plek. Maar wat stelt het voor? En wat is de betekenis voor de wijk? Een nieuwe wijk: Aldenhof

In 2005 gaf een groot aantal bewoners van nieuwbouwwijk Aldenhof gehoor aan een oproep om mee te werken aan deze sculptuur van Pierre Lumey.

Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de bouw van de wijk Aldenhof in 1998 spraken projectontwikkelaar Heuvelland en Gemeente Sittard-Geleen af dat er in het projectplan een kunstwerk zou worden geplaatst. Hiervoor werd opdracht gegeven aan beeldend kunstenaar Pierre Lumey uit Wittem. Met een huis-aan-huis bezorgde brief in de wijk Aldenhof vroeg Pierre Lumey de bewoners om mee te werken aan zijn schepping. Hij wilde namelijk in de sculptuur de handen van de bewoners zelf in brons gaan verwerken. Hierdoor zou het kunstwerk een hele speciale uitdrukking krijgen: elkaar de hand reiken als teken van vriendschap of waardering, maar ook als kennismaking met elkaar. 

De onthulling

Op 20 april 2006 waren Carl Smeets namens de projectontwikkelaar en Jan Goedbloed namens de gemeente en een groot aantal bewoners bij de onthulling. 

Pierre Lumey

Kunstenaar Pierre Lumey vertelde daarbij zelf wat zijn creatie voorstelde: 

“Er zijn overeenkomsten tussen wolken en mensen. Wolken vormen zich vanuit het niets om daarna weer in het niets op te lossen. Mensen vormen bij tijd en wijle een gemeenschap om bijvoorbeeld te feesten, te demonstreren of elkaar te troosten, om daarna weer uit elkaar te gaan, ieder naar zijn eigen individuele leefomgeving. 

Deze wolk is opgebouwd uit aaneengeregen handen die de huid vormen. Lichtschakering en zonlicht worden in de tussenruimtes gevangen. Mij lijkt ‘Human Cloud’ daarom wel een geschikte naam. 

Onthulling Human Cloud - Pierre Lumey

Het was hartverwarmend hoe mijn idee ontvangen is om de handen van omwonenden te gebruiken. Mede door de inzet van het buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof heb ik honderdzestig enveloppen ontvangen met daarin getekende handen van volwassenen, kinderen, baby’s, van een drieling en zelfs de poot van een poes. 

Al die handen zijn verwerkt en opgenomen in een groter geheel. Eén handje, namelijk het allerkleinste, heb ik gesigneerd met Robin. Dit handje staat symbool voor alle handen en heeft ergens z’n plek in deze verbondenheid. 

Sculptuur Human Cloud - Pierre Lumey

Als dank voor de nobele geste van de gemeenschap Aldenhof wil ik graag een klein sculptuurtje met het handje van Robin Kreuze overhandigen aan zijn ouders”. 

Kleine Robin begrijpt er helemaal niets van en kijkt verwonderd om zich heen als zijn ouders, samen met Pierre Lumey aan de touwtjes trekken en daarmee Human Cloud onthullen. Het beeld dat de waarden van vriendschap, waardering, troost, medeleven, maar vooral gemeenschapszin uitdraagt. 

Boeken over het werk van Pierre Lumey zijn te vinden in de bibliotheek.