Archive for Rijkswaterstaat

Realisatieteam A2 Het Vonderen – Kerensheide

Het duurt nog wel even voor de eerste schop de grond in gaat voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide. Toch is het realisatieteam van het project al een tijdje aan de slag. Frans Hendrikx is projectmanager van het team. Hij vertelt in deze nieuwsbrief wat er nu en straks allemaal moet gebeuren.

Informatie over wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide

Rijkswaterstaat nodigt geïnteresseerden uit voor een informatieavond over de wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 14 januari 2020 tussen 18.00 uur en 20.30 uur in de Roosterhoeve in Roosteren (Hoekstraat 29). Je bent van harte welkom.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Laatste kans op inspraak over de A2-verbreding

Foto-brug-t-Rooth - A2
 
Het plan voor de verbreding is klaar! Rijkswaterstaat houdt twee informatieavonden om de plannen toe te lichten. Op 26 september in de Roosterhoeve in Roosteren en op 27 september in het MFC in Urmond. Op beide locaties zijn de inloopavonden van 18:00-20:30 uur.
 
In deze fase is het nog mogelijk om je bezwaren kenbaar te maken. Daarna liggen de plannen echt vast en wordt er richting uitvoering gewerkt. Dus laat je informeren over de plannen!
 
Je krijgt op deze avonden o.a. informatie over:
– welke de bruggen en tunnels behouden blijven of vervallen,
– waar wel of geen geluidsschermen geplaatst gaan worden,
– op welke plekken de weg dichterbij of verder van de woningen af komt te liggen.
 
Op deze avonden is het ook mogelijk om je bezwaren (zienswijzen) ter plekke kenbaar te maken. Bezwaar maken kan ook schriftelijk tot uiterlijk 19 oktober.
 
Voor meer informatie: www.platformparticipatie.nl

Publicatie A2-besluit ter inzage

Foto-brug-t-Rooth - A2Tot en met 19 oktober 2017 liggen het ontwerptracébesluit voor de A2-verbreding tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

• Gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 in Echt 
• Stadswinkel van de gemeente Sittard-Geleen, Markt 1 in Geleen
• Gemeentehuis van de gemeente Stein, Stadshouderslaan 200, Stein
• Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, Maastricht
• Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond
• Rijkswaterstaat, Avenue Ceramique 125, Maastricht
• Rijkswaterstaat, Zuidwal 58, Den Bosch

Het ontwerptracébesluit en bijbehorende documenten kun je downloaden van www.platformparciticipatie.nl/hetvonderen.

De geluidsrapporten staan wegens de omvang van het bestand niet op de website. Deze rapporten kun je nog tot uiterlijk 13 september terug vinden in de download link: https://wetransfer.com/…/e71860d257e79a31741b7e96cac…/57f732

 

Minister tekent OTB/ MER voor structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

 

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structureleFoto-brug-t-Rooth - A2 verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2×3 rijstroken plus vluchtstrook.

De A2 in de regio Zuid/ Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau.

Doorstroming

Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan. Met een volwaardige derde rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 en nemen circa drie jaar in beslag.

Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof neemt al vanaf het begin actief deel aan het buurtplatformenoverleg met Rijkswaterstaat en de andere betrokken partijen om de belangen van de bewoners van Hondsbroek en Aldenhof tijdens het hele proces van de A2-verbreding te behartigen.

Meer informatie?

Meer informatie over het project is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/a2vonderenkerensheide en www.platformparticipatie.nl/hetvonderen.