Archive for Vijver Aquarius

Planning werkzaamheden vijver Aquarius

De planning voor de vervolgwerkzaamheden voor de vijver op Aquarius is als volgt:
Vrijdag 14 november wordt gestart met het leegpompen van de vijver. Mensen van de gemeentelijke wijkteams zullen achtergebleven vissen vangen en naar een andere vijver brengen.
Op maandag 17 november zal de vijver in zijn geheel worden leeggepompt. Professionals in het afvissen zullen dan ook weer assisteren om de resterende vissen af te vangen. Firma Vissers Ploegmakers zal die dag ook starten met het verwijderen van fontein en het verwijderen van waterplanten, op aanwijzing en onder begeleiding van een ecoloog.
Dinsdag en woensdag ( 18 +19 nov) zijn gereserveerd voor het afgraven en afvoeren van het slib (800 m3).
Donderdag 20 november worden de keien in de oeverzone aangebracht.
Vrijdag 21 november is het de bedoeling om het werk af te ronden.

Slecht weer of onvoorziene zaken kunnen deze planning doen wijzigen.

Zie HIER voor het hoe en waarom van deze werkzaamheden onze eerdere berichtgeving.

IMG_9824

Vissen uit de vijver elders uitgezet

Op zaterdag 8 november zijn tussen 9.00 en 14.30 uur de eerste keer vissen afgevangen uit de vijver aan Aquarius (zie voor details onze eerdere berichten). Enkele bewoners maakten zich zorgen omdat ze dachten dat de vissen elektrisch gedood werden maar dit klopt gelukkig niet: de vissen worden tijdelijk verdoofd (elektrisch) en vervolgens afgevangen. De grote vissen (karpers, kois, snoeken, winde, blankvoorns, ruisvoorns en riviergrondels) zijn direct naar het kanaal of de kasteelvijver gebracht. De kleinere vissen (zonnebaarzen en blauwbandjes) zijn netjes in grote bakken opgevangen en worden ook weer uitgezet. Het waren professionals die de vissen met zorg behandeld hebben. Dat hebben de verschillende belangstellenden ook ter plekke kunnen zien. Alleen de schildpad is niet gezien of gevangen, mogelijk heeft deze zich ingegraven.

De volgende vissen werden gevangen:
7 snoeken van 55- 61- 67- 68- 70- 76- en 93 cm
4 kois; 1 witte, 1 wit/oranje, 1 wit/grijs/oranje en 1 zwart/wit/oranje
3 spiegelkarpers
1 rijenkarper
4 grote brasems
1 grote winde
50 kleine blankvoorns
30 kleine ruisvoorns
10 riviergrondels
50 zonnebaarzen
1 kleine brasem
5000+ blauwbandjes

Het is de bedoeling dat vrijdag 14 november en maandag 17 november nog eens vissen afgevangen worden, maar deze data zijn onder voorbehoud.

Zie ook ons foto-album over de werkzaamheden.

Een karper

Stand van zaken: Vijver Aquarius

Vanaf 8 november worden de vissen in de vijver op Aldenhof afgevangen. Vóór week 48 wordt de vijver droog gezet om met de geplande werkzaamheden voor de verbetering van de vijver te kunnen starten.

Klink hier voor onze eerdere berichtgeving over de werkzaamheden aan de vijver.

Werkzaamheden vijver Aquarius toegelicht

Op vrijdag 26 september gaf de gemeente op Aquarius uitleg aan bewoners en belangstellenden over de geplande werkzaamheden die de waterkwaliteit van de vijver in Aldenhof moeten gaan verbeteren. De overlast door deze werkzaamheden zal zoveel mogelijk beperkt worden.

De vijver zal binnenkort geheel leeggehaald worden, inclusief het slib. Daarna wordt hij weer gevuld. In het voorjaar worden weer planten aangebracht om zo langzaam de waterkwaliteit te herstellen. Dit proces om te komen tot een vijver in ecologisch evenwicht zal echter wel veel tijd vergen.

Vijver

 

Informatiebijeenkomst over vijver Aquarius op 26 september

In oktober starten werkzaamheden om de vijver op Aquarius te verbeteren.
De waterkwaliteit van de vijver kampt de laatste jaren met ernstige problemen. Waterplanten verdwijnen, het water wordt troebel, blauwalg doemt op en de zuurstofhuishouding is niet optimaal. De gemeente heeft de afgelopen jaren al van alles geprobeerd om het tij te keren. Helaas zonder (langdurig) succes. Nu is het tijd om rigoureuze maatregelen te nemen.

Omwonenden ontvangen deze week een brief van de gemeente met een uitnodiging voor 26 september om 18.00 uur op de hoek Aquarius-Vespasianus. De gemeente zal dan samen met deskundigen uitleg geven over de geplande aanpak. Heeft u vragen? Mail die dan vóór 24 september naar Jean.Hoedemakers@sittard-geleen.nl. De gemeente zorgt er dan voor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt. De vragen komen ook op 26 september aan de orde.

Wat gaat er gebeuren
Boute Ecologie & Water Advies uit Stevensweert heeft vorig jaar in opdracht van de gemeente alle stadswateren doorgelicht in de vorm van een zogenaamde ecoscan. Ook de vijver Aldenhof is grondig bekeken. Uit de scan blijkt dat de problemen een combinatie zijn van verschillende oorzaken (betonnen oevers, ontbreken van echte waterplanten, onvoldoende moerasplanten, ondiep water, aangroei van slib en het voeren van vissen en watervogels). Hierdoor is het systeem uit evenwicht en vormt een ecologische tijdbom. In de ecoscan staat ook een advies over het maatregelenpakket. Dit najaar worden de volgende maatregelen uit het advies uitgevoerd:

– Vissen afvangen en aanwezige water/oeverplanten tijdelijk opslaan.
– Leegpompen en droogzetten van de vijver.
– Verwijderen en afvoeren van slib en organisch materiaal.
– Vullen van de vijver met water uit vijver De Rollen, grondwater en regenwater.
– Echte waterplanten aanbrengen naast oeverplanten (voorjaar 2015).
– Eventueel pomp plaatsen om het water in beweging te houden.

Voer geen vogels en dieren (meer)
Met de maatregelen uit het advies denkt de gemeente de problemen het hoofd te bieden, maar garantie op succes is er nooit. Het blijft een kunstmatig systeem met levende dieren en planten, waar altijd een vorm van ingrijpen of bijsturen nodig blijft. Als het werk klaar is, zal de vijver tijd nodig hebben te ontwikkelen naar een evenwichtig ecosysteem. Dit kan wel enkele jaren duren. We vragen u met klem om geen watervogels en vissen meer te voeren omdat dit één van de oorzaken is die leiden tot problemen.