Archive for Wateroverlast

Help je mee om wateroverlast door stortregens te voorkomen?

Na de wekenlange hitte worden nu lokale stortbuien verwacht.
Hoe kun je helpen om wateroverlast in jouw straat te voorkomen?

* Zorg dat afvoerputten in jouw straat altijd vrij blijven van obstakels zoals stenen, gestort zand of grote hoeveelheden bladeren.

* Giet nooit verfresten, olie, vet, cementresten of andere zaken in de putten. Hierdoor kan een put verstopt raken. Raadpleeg de afvalwijzer (https://www.rwm.nl/inwoners/afvalwijzer) voor de juiste verwijdering van dit soort stoffen.

* Plastic zakjes met hondenpoep horen in de afvalbak, nooit in de rioleringsput. Het plastic zal onderweg in de riolering tot verstopping en vervuiling leiden en tot extra kosten voor de waterzuivering.

In de afgelopen jaren zijn al op diverse plekken in onze wijk maatregelen genomen om de regenwater-afvoer beter te regelen. Toch kan bij extreme buien helaas nooit helemaal voorkomen worden dat er toch overlast ontstaat.

Signaleer jij mogelijke problemen rond rioleringsputten? Meld dit dan bij de gemeente via het speciale telefoonnummer: 14 046 of via de BuitenBeter app.