Archive for Wijk

Zorgcentrum Aldenhof zoekt jou…

als vrijwilliger of buurtbewoner met een bijzondere / leuke hobby.

Alle medewerkers van Zuyderland doen hun uiterste best om iedere dag de beste zorg te bieden. Ze streven ernaar om het thuisgevoel voor de bewoners zo compleet mogelijk te maken. Daar hebben ze jouw hulp hard bij nodig. Er zijn zoveel mogelijkheden om met elkaar warme zorg te leveren die zo belangrijk is voor hun bewoners. Goede zorgverlening is gelukkig niet alleen afhankelijk van geschoold en gemotiveerd personeel. Jij als buurtbewoner kunt ook een waardevolle bijdrage leveren.

Vrijwilligers maken het verschil

De activiteitenbegeleiders van Zorgcentrum Aldenhof zijn voor de bewoners altijd op zoek naar vrijwilligers die regelmatig een handje willen helpen. Als vrijwilliger bied je een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Extra handen geven extra mogelijkheden. Omdat er meer mensen aanwezig zijn waarop een bewoner een beroep kan doen, zullen meer persoonlijke wensen vervuld kunnen worden. Je kunt dus als vrijwilliger verwachten dat je nuttige en betekenisvolle taken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een uurtje per week met een oudere praten bij een kopje koffie, bij mooi weer een stukje wandelen, of ondersteunen bij grote activiteiten.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Het team van Zorgcentrum Aldenhof is op zoek naar mensen uit de wijk met een leuke of bijzondere hobby, die dit willen delen, voordoen of laten zien aan bewoners. Dit kan eenmalig, maar mag ook op terugkerende basis en zowel individueel als in teamverband. Denk bijvoorbeeld aan jeu de boules, een (kinder)dansclub, muzikanten, toneel en andere creatieve hobby’s.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem dan contact op met Lilian Riem of Marianne Herben via 088-45804400 of per mail via aldenhof19@zuyderland.nl.

Voor vrijwilligerswerk neem je contact op met Jacqueline Pluis via bovenstaand nummer of per mail j.pluis@zuyderland.nl.

Je kunt ook een kijkje nemen op zuyderland.voorvrijwilligers.nl.

Waterdruk-verlaging door WML

In oktober 2021 werd door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) de waterdruk in onze wijken Hondsbroek en Aldenhof verlaagd met 50%. De druk ging van 7,5 naar 3,5 bar. Deze drukverlaging zou een direct energievoordeel in het verpompen van water opleveren en daarmee een reductie van de CO2-uitstoot door WML. Ook zou hierdoor het hoofdwaterleidingnet ontlast worden, zodat er minder breuken in hoofdwaterleidingen ontstaan. Deze drukverlaging zou voor de bewoners nauwelijks merkbaar zijn, zo stelde WML in de aankondigingsbrief aan de bewoners.

Bij onze navraag onder de wijkbewoners bleek dat deze drukverlaging toch in een deel van de huizen merkbaar is. Bij de een meer dan bij de ander. In sommige huizen zou de veel lagere druk zelfs tot grote problemen leiden bij bijvoorbeeld douchen en de tuin sproeien. Zeker wanneer er op meerdere plekken in huis tegelijk water gebruikt wordt.

Een bewonersklacht bij de Geschillencommissie Water leverde echter niets op. Zij verklaarden dat WML de druk op juiste gronden verlaagd had en dat dit dus permanent zo kon blijven.

Wat kun je eraan doen?

Na herhaaldelijke vragen vanuit o.a. het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof aan Gemeente Sittard-Geleen en WML kwam uiteindelijk onderstaand advies voor bewoners die ernstige last ondervinden van een te lage waterdruk in hun huis:

Waarschijnlijk is er in je huis ooit een reduceerventiel geplaatst dat moet voorkomen dat er te hoge drukverschillen in je waterleiding ontstaan. Dat reduceren is belangrijk want door hoge drukverschillen kan apparatuur defect raken.
In sommige gevallen zal dit reduceerventiel echter té goed werken en bij een lagere waterdruk vanuit WML dus te weinig water doorlaten.

Een loodgieter kan dit ventiel voor je vervangen. Dan zul je merken dat je weer ruim voldoende waterdruk in huis hebt. Helaas kan dit klusje wel een paar honderd euro kosten. Dus vraag vooraf om een prijsopgave. WML kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten en zal ook geen reduceerventielen vervangen in je huis.

Help je mee om wateroverlast door stortregens te voorkomen?

Na de wekenlange hitte worden nu lokale stortbuien verwacht.
Hoe kun je helpen om wateroverlast in jouw straat te voorkomen?

* Zorg dat afvoerputten in jouw straat altijd vrij blijven van obstakels zoals stenen, gestort zand of grote hoeveelheden bladeren.

* Giet nooit verfresten, olie, vet, cementresten of andere zaken in de putten. Hierdoor kan een put verstopt raken. Raadpleeg de afvalwijzer (https://www.rwm.nl/inwoners/afvalwijzer) voor de juiste verwijdering van dit soort stoffen.

* Plastic zakjes met hondenpoep horen in de afvalbak, nooit in de rioleringsput. Het plastic zal onderweg in de riolering tot verstopping en vervuiling leiden en tot extra kosten voor de waterzuivering.

In de afgelopen jaren zijn al op diverse plekken in onze wijk maatregelen genomen om de regenwater-afvoer beter te regelen. Toch kan bij extreme buien helaas nooit helemaal voorkomen worden dat er toch overlast ontstaat.

Signaleer jij mogelijke problemen rond rioleringsputten? Meld dit dan bij de gemeente via het speciale telefoonnummer: 14 046 of via de BuitenBeter app.

Let op de brandkranen en putdeksels als je gaat klussen

Wanneer er zand, stenen of andere (bouw)materialen in de straatputten terechtkomen, kan dit later tot grote wateroverlast of gevaarlijke situaties leiden. Bekijk dus van tevoren goed waar dit soort materialen bij jou worden neergezet of gestort.

Door zand of ander afval op de putten, kan de waterafvoer verstopt raken. Bij hevige regenbuien zal dan wateroverlast ontstaan in je straat.

Ook brandkranen moeten te allen tijde vrij blijven, zodat de brandweer over alle waterpunten kan beschikken.

Op bijgaande foto’s kun je zien om wat voor putten en deksels het gaat. Kijk eens waar deze zich in jouw straat bevinden en zorg er samen met je buren voor dat ze altijd vrij blijven.

Onveilige en ongewenste situaties kun je melden bij de gemeente via de BuitenBeter-app, de website www.sittard-geleen.nl of het speciale telefoonnummer: 14 046.

Aanmelden Buitenspeeldag en Garageverkoop

Eind april 2022 worden de uitnodigingen voor onze jaarlijkse Garageverkoop en Buitenspeeldag weer huis-aan-huis bezorgd in de Bornse wijken Hondsbroek en Aldenhof.

Wil je meedoen? Meld je dan snel aan:
https://www.hondsbroek-aldenhof.nl/aanmelding-garageverkoop/
https://www.hondsbroek-aldenhof.nl/aanmelden-buitenspeeldag/