Archive for Windmolenpark Holtum

Themabijeenkomst Windpark Holtum-Noord

Veel omwonenden van het beoogde Windmolenpark Holtum hebben behoefte aan meer inhoudelijke informatie over geluid, slagschaduw, veiligheid en de effecten voor mens en natuur, het vervolgproces en het profijt voor de omgeving.

Daarom organiseert de gemeente op donderdag 23 mei een avondvullende themabijeenkomst in ROC Leeuwenborgh, Arendstraat 12 te Sittard. Diverse experts van ENGIE en Royal HaskoningDHV zijn dan aanwezig om de verschillende thema’s inhoudelijk toe te lichten. Ook is er een informatiemarkt waar onder meer de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg aanwezig zijn om informatie te geven en tips en suggesties vanuit bewoners te horen.

Programma

De avond bestaat uit een aantal themasessies over de volgende onderwerpen:
– Proces en toelichting onderzoeksrapporten
– Geluid
– Slagschaduw/zicht
– Veiligheid/natuur
Tijdens de inloop, tussen en na afloop van de themasessies zijn er korte koffiepauzes en kun je de informatiemarkt bezoeken. Hier vind je informatie over participatie/profijt voor de omgeving, gezondheid en planschade. Ook is er een stand waar je de windmolens 3D In het landschap kunt zien vanaf een zelfgekozen locatie.

Rapport Ruimtelijke Onderbouwing

Voorafgaand aan de themabijeenkomst worden de uitkomsten van de rapporten die ENGIE in het gebied heeft verricht (ter voorbereiding op de vergunningaanvraag) online beschikbaar gesteld. Je vindt deze informatie op www.windparkholtumnoord.nl (Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord). Je vindt hier ook de verslagen van de dorpsgesprekken en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Vooraf Online aanmelden

Er is tijdens de themabijeenkomst ruimte voor 240 deelnemers. Je kunt je vanaf dinsdag 7 mei voor deze avond aanmelden vla www.windparkholtumnoord.nl.

Het programma start op twee tijdstippen (beide programma’s zijn hetzelfde). Je kunt inschrijven voor een tijdstip naar keuze: aanvang om 18.00 uur (einde om 21.30 uur) of aanvang om 18.30 uur (einde om 22.00 uur). Als zich meer dan 240 mensen inschrijven wordt later een tweede informatiemoment georganiseerd.

Excursie

In juni organiseert de gemeente een ervaringsexcursie naar een vergelijkbaar windmolenpark in de omgeving. Meer Informatie hierover volgt nog.