Waterdruk-verlaging door WML

In oktober 2021 werd door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) de waterdruk in onze wijken Hondsbroek en Aldenhof verlaagd met 50%. De druk ging van 7,5 naar 3,5 bar. Deze drukverlaging zou een direct energievoordeel in het verpompen van water opleveren en daarmee een reductie van de CO2-uitstoot door WML. Ook zou hierdoor het hoofdwaterleidingnet ontlast worden, zodat er minder breuken in hoofdwaterleidingen ontstaan. Deze drukverlaging zou voor de bewoners nauwelijks merkbaar zijn, zo stelde WML in de aankondigingsbrief aan de bewoners.

Bij onze navraag onder de wijkbewoners bleek dat deze drukverlaging toch in een deel van de huizen merkbaar is. Bij de een meer dan bij de ander. In sommige huizen zou de veel lagere druk zelfs tot grote problemen leiden bij bijvoorbeeld douchen en de tuin sproeien. Zeker wanneer er op meerdere plekken in huis tegelijk water gebruikt wordt.

Een bewonersklacht bij de Geschillencommissie Water leverde echter niets op. Zij verklaarden dat WML de druk op juiste gronden verlaagd had en dat dit dus permanent zo kon blijven.

Wat kun je eraan doen?

Na herhaaldelijke vragen vanuit o.a. het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof aan Gemeente Sittard-Geleen en WML kwam uiteindelijk onderstaand advies voor bewoners die ernstige last ondervinden van een te lage waterdruk in hun huis:

Waarschijnlijk is er in je huis ooit een reduceerventiel geplaatst dat moet voorkomen dat er te hoge drukverschillen in je waterleiding ontstaan. Dat reduceren is belangrijk want door hoge drukverschillen kan apparatuur defect raken.
In sommige gevallen zal dit reduceerventiel echter té goed werken en bij een lagere waterdruk vanuit WML dus te weinig water doorlaten.

Een loodgieter kan dit ventiel voor je vervangen. Dan zul je merken dat je weer ruim voldoende waterdruk in huis hebt. Helaas kan dit klusje wel een paar honderd euro kosten. Dus vraag vooraf om een prijsopgave. WML kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten en zal ook geen reduceerventielen vervangen in je huis.

Help je mee om wateroverlast door stortregens te voorkomen?

Na de wekenlange hitte worden nu lokale stortbuien verwacht.
Hoe kun je helpen om wateroverlast in jouw straat te voorkomen?

* Zorg dat afvoerputten in jouw straat altijd vrij blijven van obstakels zoals stenen, gestort zand of grote hoeveelheden bladeren.

* Giet nooit verfresten, olie, vet, cementresten of andere zaken in de putten. Hierdoor kan een put verstopt raken. Raadpleeg de afvalwijzer (https://www.rwm.nl/inwoners/afvalwijzer) voor de juiste verwijdering van dit soort stoffen.

* Plastic zakjes met hondenpoep horen in de afvalbak, nooit in de rioleringsput. Het plastic zal onderweg in de riolering tot verstopping en vervuiling leiden en tot extra kosten voor de waterzuivering.

In de afgelopen jaren zijn al op diverse plekken in onze wijk maatregelen genomen om de regenwater-afvoer beter te regelen. Toch kan bij extreme buien helaas nooit helemaal voorkomen worden dat er toch overlast ontstaat.

Signaleer jij mogelijke problemen rond rioleringsputten? Meld dit dan bij de gemeente via het speciale telefoonnummer: 14 046 of via de BuitenBeter app.

Burendag 2022 in Hondsbroek-Aldenhof

Dit jaar vieren we voor de eerste keer een echte Burendag voor Hondsbroek en Aldenhof.

De Buitenspeeldag viel dit jaar letterlijk in het water. Daarom heeft de werkgroep besloten een Burendag te organiseren.Op Burendag zijn zowel de kinderen als de volwassenen van onze wijk van harte uitgenodigd voor een gezellige middag met elkaar.

Op dit moment is de werkgroep Burendag nog bezig om het programma samen te stellen, maar reserveer deze middag zeker alvast in je agenda!
Hou deze website, of onze Facebookpagina Hondsbroek-Aldenhof en Instagram in de gaten voor verdere informatie.

(Foto door Halandinh)

Let op de brandkranen en putdeksels als je gaat klussen

Wanneer er zand, stenen of andere (bouw)materialen in de straatputten terechtkomen, kan dit later tot grote wateroverlast of gevaarlijke situaties leiden. Bekijk dus van tevoren goed waar dit soort materialen bij jou worden neergezet of gestort.

Door zand of ander afval op de putten, kan de waterafvoer verstopt raken. Bij hevige regenbuien zal dan wateroverlast ontstaan in je straat.

Ook brandkranen moeten te allen tijde vrij blijven, zodat de brandweer over alle waterpunten kan beschikken.

Op bijgaande foto’s kun je zien om wat voor putten en deksels het gaat. Kijk eens waar deze zich in jouw straat bevinden en zorg er samen met je buren voor dat ze altijd vrij blijven.

Onveilige en ongewenste situaties kun je melden bij de gemeente via de BuitenBeter-app, de website www.sittard-geleen.nl of het speciale telefoonnummer: 14 046.

Aanmelden Buitenspeeldag en Garageverkoop

Eind april 2022 worden de uitnodigingen voor onze jaarlijkse Garageverkoop en Buitenspeeldag weer huis-aan-huis bezorgd in de Bornse wijken Hondsbroek en Aldenhof.

Wil je meedoen? Meld je dan snel aan:
https://www.hondsbroek-aldenhof.nl/aanmelding-garageverkoop/
https://www.hondsbroek-aldenhof.nl/aanmelden-buitenspeeldag/