Project verbreding A2 (Het Vonderen-Kerensheide)

Het duurt nog wel even voor er grootschalige werkzaamheden zichtbaar worden voor de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide. Toch is het realisatieteam van het project al geruime tijd aan de slag.

Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof is vertegenwoordigd in het zogenaamde BUURTEN-PLATFORM-OVERLEG.

Via dit overleg hebben we in de afgelopen jaren inspraak gehad in zaken die voor onze wijken Hondsbroek en Aldenhof van belang zijn tijdens de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. Het totale verbredingsproces van de A2 zal tot 2027 gaan duren.

Hinder en ongemak zullen in die tijd onvermijdelijk zijn, maar uiteraard moeten deze tot een minimum beperkt blijven voor de leefbaarheid van onze wijken. Via het Buurtenplatform-overleg houden wij vinger aan de pols tijdens het hele proces. Waar nodig zullen wij onze wijkbewoners tussentijds informeren via deze website, onze digitale en/of huis-aan-huis bezorgde nieuwsbrieven, onze Facebookpagina en Instagram.

Rijkswaterstaat geeft zelf ook regelmatig updates over dit project via de website:

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-wegverbreding-het-vonderen-kerensheide

Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrieven die Rijkswaterstaat periodiek verstuurt over dit project:

https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-a2-verbreding-het-vonderen-kerensheide