Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal antwoorden op veelgestelde vragen en vaak gehoorde klachten over:

> Hondenpoep

> Hardrijders

> Rijrichting Aquarius

> Drempels

> Geparkeerde auto’s

> Afval en vandalisme

Klik op het onderwerp voor de vragen en antwoorden.

Hondenpoep

Wij delen de ergernis van veel bewoners over hondenbezitters die de poep van hun hond niet opruimen (wettelijk verplicht!) of hun honden uitlaten op kinderspeelveldjes. Ook hondenpoep in plantsoenen leidt regelmatig tot stankoverlast bij omwonenden. Als buurtplatform dringen wij bij de gemeente voortdurend aan op een gemeentebreed en uniform hondenpoepbeleid voor zowel Sittard, Geleen als Born. Momenteel kan de politie uitsluitend handhavend optreden (bekeuringen uitdelen) als ze een hondenbezitter op heterdaad met een poepende hond aantreffen en het baasje vervolgens de poep niet opruimt.

Wat kunnen we zelf doen?

Zelf het goede voorbeeld geven en de poep van onze eigen hond altijd meteen opruimen. Plekken met grote overlast van hondenpoep kunnen gemeld worden bij de Servicelijn Wijk van de gemeente. Als het goed is zal er dan opgeruimd worden.

Servicelijn Wijk is bereikbaar via de website: www.sittard-geleen.nl (in het kadertje rechts op die site kunt u direct doorklikken naar het meldingsformulier) of telefoon 046-477 77 77.

naar boven

Hardrijders

Regelmatig krijgen we klachten over te snel rijdend verkeer in de wijk. Het is ook een steeds terugkerend onderwerp in onze gesprekken met de politie en gemeente. Begin 2007 zijn snelheidsmetingen gedaan waaruit blijkt dat gemiddeld 39 km per uur gereden wordt in bredere straten. Hoewel dit dus 9 km te hard is, vinden gemeente en politie dit niet zo alarmerend dat er structureel maatregelen of controles zullen plaatsvinden. Elders in de gemeente zijn plekken waar nog harder gereden wordt. Daar gaat de prioriteit van de gemeente naar uit.

Wat kunnen we zelf doen?

Op de eerste plaats: het goede voorbeeld geven door als buurtbewoners nooit te hard (max. 30 km/uur) te rijden binnen de wijk.

Als er op specifieke tijdstippen van de dag of week altijd extra veel hardrijders zijn, kunt u deze tijden en plekken melden bij het Buurtplatform via info@hondsbroek-aldenhof.nl.
Wij zullen dan via de wijkagent verzoeken om extra controles op deze tijd en plaats.

Zijn er in uw straat bepaalde automobilisten die vaak of altijd veel te hard en/of gevaarlijk rijden? Geef dan hun kenteken door aan de politie via 0800-8844, vraag naar iemand van wijkteam 4 van Sittard. Indien de politie over bepaalde kentekens regelmatig klachten ontvangt, zal ze in actie komen. Dit is overigens een landelijk geldende maatregel.

naar boven

Rijrichting Aquarius

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de rijrichtingen op Aquarius. Verkeerstechnisch is hier sprake van tweerichtingsverkeer. Zowel aan beide zijden van de vijver als aan beide zijden van de groenstrook. Sommige bewoners hebben gevraagd hier eenrichtingsverkeer van te maken om onverwachte tegenliggers te voorkomen. De gemeente verwacht echter dat er nog harder gereden zal worden als men hier eenrichtingsverkeer zou instellen en er dus geen tegenliggers kunnen komen. De situatie wordt dus gehandhaafd zoals die nu is.

naar boven

Drempels

Vaak vragen mensen om drempels in hun straat om het verkeer wat af te kunnen remmen. De gemeente wil echter geen nieuwe drempels meer aanleggen binnen een 30 km-zone.

naar boven

Geparkeerde auto’s

Door geparkeerde auto’s ontstaan in de straten van Hondsbroek en Aldenhof soms krappe doorgangen. De gemeente heeft als standpunt dat deze auto’s een soort “natuurlijke” verkeersremmers vormen en dat is in een 30 km-zone dus geen probleem. Juist de bredere straten blijken vaak als “racebaan” gebruikt te worden. In principe wordt hier dus niets aan gedaan. Dat neemt niet weg dat in specifieke gevallen zal worden opgetreden wanneer geparkeerde auto’s ernstige hinder veroorzaken.

Wat kunnen we zelf doen?

Uiteraard hopen we dat iedere automobilist zijn/haar gezonde verstand gebruikt en altijd zorgt dat het verkeer en eventuele hulpdiensten voldoende ruimte hebben om door te rijden. Als uw buren hun auto op hinderlijke wijze parkeren, kunt u hen daar wellicht even op wijzen; misschien hebben ze het zelf niet in de gaten.

Als u er samen niet uit komt, bestaat natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om probleemsituaties door te geven aan de politie via telefoon: 0800-8844. Vraag naar iemand van Team 4 van Sittard.

naar boven

Afval en vandalisme

Als u afval aantreft op plaatsen waar dat niet thuishoort of de gevolgen van vandalisme aantreft in onze buurt, kunt u dit melden via de Servicelijn Wijk, telefoon 046-477 77 77. Of via de website www.sittard-geleen.nl (in het kadertje rechts op die site kunt u direct doorklikken naar het meldingsformulier).

naar boven

Als uw vraag hiermee niet (voldoende) beantwoord is, horen wij dat graag van u!

Hebt u andere goede ideeën om bepaalde problemen op te lossen? Laat het ons weten!